Gostilna Rajh – Green Couisine

Vodstvo in zaposleni v obratu so že pred časom sprejeli odločitev, da svojo obstoječo zeleno politiko nadgradijo, jo formalno umestijo v svoje poslovanje, ter preko mednarodnih standardov preverijo svoje trajnostno naravnano delovanje. Slednje so se odločili izvesti na način izvedbe, oz. preverjanja s postopkom certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata »GREEN KEY/ZELENI KLJUČ« – za gostinske obrate in naknadno certifikata »Slovenia Green – GREEN CUISINE«.

Zeleni ključ je okoljski in trajnostni znak, vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Predstavlja zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE), gostom pa zagotavlja, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka – vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, kar za potencialne goste predstavlja življenjsko vrednoto. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ za obrat obenem pomeni tudi dodaten način promocije, saj obrat na ta način potencialnim gostom sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje poslovanje.

S pridobitvijo znaka Green Key, enega izmed najbolj priznanih mednarodno uveljavljenih trajnostnih znakov, ter podpisu zelene politike slovenskega turizma in zaveze za trajnostno gastronomijo Slovenije, pa obrat obenem izpolnjuje tudi pogoje za pridobitev znaka »Slovenia Green Cuisine«, s čimer se posledično na slovenskem, evropskem in globalnem trgu formalno pozicionira kot okolju in družbi prijazna restavracija.