Pogoji uporabe

Vsebine, objavljene na spletnem mestu, so last zavoda Razvojnega centra Murska Sobota in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih delo ni dovoljena. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.

Razvojni center Murska Sobota ne odgovarja za uporabo spletnih strani in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo vsebin s tega spletnega mesta. Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu uporablja na lastno odgovornost.

Razvojni center Murska Sobota si pridržujejo pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletnem mestu. Center bo z vsemi podatki zbranimi na in preko spletnega mesta razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.