Expano pridobil certifikat Zeleni ključ in znak Slovenia Green Attraction

V Murski Soboti se zavedajo pomena zelenega in okolju prijaznega razvoja, zato si nenehno prizadevajo za doseganje visokih zelenih ciljev, da bodo mesto, okolica in regija trajnostni in prijazni do narave in človeka.

Recikliran objekt – dobra praksa

Regijski promocijski center Expano je prejel certifikat Zeleni ključ za turistične atrakcije. Spomnimo, da je zgodba paviljona že od začetka povezana z okoljem, saj gre za leseno stavbo, ki je bila po končani svetovni razstavi v Milanu ponovno postavljena v Murski Soboti. Recikliranje objekta pa ni edina zelena nit povezana z Expanom, ampak se tesno navezuje tudi na neposredno okolico, ki je bila revitalizirana in je sedaj namenjena za rekreacijo in sproščanje domačinov in obiskovalcev nove destinacije. Okolju prijazno in odgovorno poslovanje je tako samo nadaljevanje zelene zgodbe.

Zeleni ključ – edem izmed petih programov

Certifikat Zeleni ključ je eden izmed petih programov Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE ter vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Za pridobitev tega okoljskega certifikata je potrebno ne le izpolnjevati stroge kriterije in vzdrževati visoke okoljske standarde, temveč se tudi zavezati, da bo vsako prihodnje leto v poslovanje vpeljanih še več trajnostnih ukrepov. Cilji programa Zeleni ključ so tako povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja ter posledično zmanjšati skupno rabo virov, dvigniti zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja vseh deležnikov v turističnih obratih in turistični industriji nasploh.

Odlična popotnica za priključitev k Zeleni shemi

S pridobitvijo zelenega ključa se je Interaktivni doživljajski park Expano lahko vključil tudi Zeleno shemo slovenskega turizma. Tako je maja 2022 prejel znak SLOVENIA GREEN ATTRACTION.